skip to Main Content
Arjen De Boer (ITDS) ‘Je Moet Authentiek Zijn Op Social’

‘Je moet authentiek zijn op social’

Wil je een goede band opbouwen met je klanten of toekomstige klanten op social media, dan zal je authentiek moeten zijn. Het moet geen kunstje zijn. En dat geldt al helemaal als je de jongeren wilt bereiken. Die willen serieus genomen worden en prikken er doorheen als het gekunsteld is. Dat zegt Arjen de Boer eigenaar van ITDS Business Consultants, een adviesbureau voor verzekeraars. Ik sprak met hem in de reeks Vijf vragen aan…

Jullie zijn zes jaar geleden gestart met de Social Media Insurance Monitor. Waarom?

“Wij wilden ons als ITDS onderscheiden van andere consultancybureaus en niemand hield zicht toen nog bezig met social media. Dat onderwerp hebben wij dus geclaimd. Facebook is echt een nieuw distributiekanaal en door velen nog altijd onderschat. Voor mij is Facebook de portal tot het internet. Ik ben zelf geen actieve ‘poster’ van berichten maar ik volg alles. De reden dat wij ons op verzekeraars hebben gericht met de Social Media Monitor is vrij simpel. Als ik onderzoek zou doen onder assurantie intermediair dan ben ik heel snel klaar. Die zijn daar namelijk onzichtbaar. In ons onderzoek zitten wel alle intermediairverzekeraars en ik ben van mening dat zij hun intermediair te weinig ondersteunen op het gebied van social media. Waarom reik je ze geen kant en klaar materiaal aan, bijvoorbeeld tijdens het zorgseizoen, waarmee zij op social media aan de slag kunnen?”

Waarom zou de financieel adviseur social media zakelijk moeten inzetten?

“Het intermediair moet zich meer bezighouden met het contact met klanten en een goede band krijgen met de klant. Social media is een efficiënte en effectieve manier om die band te creëren en kan ondersteunend zijn aan het fysieke contact. Je moet wel authentiek zijn. Ben je dat niet en wordt een kunstje dan prikt de klant daar zo doorheen en al helemaal de jongeren. Die zijn minder geïnteresseerd in verzekeringen. Je moet de jongeren duidelijk maken waarom verzekeringen nodig zijn. Die willen serieus genomen worden en ze willen meedoen. Daarom geloof ik bijvoorbeeld niet in gamification om jongeren te bereiken. Die gaan in mijn optiek geen spelletje online spelen om vervolgens ‘geraakt’ te worden door verzekeringen. De enige plek om de jongeren of de Millennial te bereiken is op social media.”

Hoe moet het intermediair de jongeren dan bereiken op social media?

“Je moet goed naar de Millennials kijken. Niet omdat zij een nieuwe doelgroep zijn, maar omdat het een doelgroep is die door ouderen snel geadopteerd wordt. Ouderen zitten nu op Whatsapp en Facebook omdat de Millennial daar ook zit. In mijn optiek is ‘On demand’ verzekeren de toekomst en is Facebook een absolute ‘killer app’. Facebook zet vol in op chatbots en een groot deel van de transacties gaat daar plaatsvinden. Een partij als Trov in Australië is de Tinder van de verzekeringsindustrie. Andere buitenlandse partijen die hier al heel ver in zijn, zijn bijvoorbeeld Lemonade, Haven Life, Switch (van AXA) in Frankrijk dat zich richt op jongeren. Facebook en Facebook Messenger spelen daar een belangrijke rol in.

Zou de financieel adviseur ook Messenger en Whatsapp kunnen inzetten voor klantcontact?

“Het is absoluut van toegevoegde waarde om ook Messenger en Whatsapp in te zetten. Ik zie nog te vaak dat een adviseur wel bereikbaar is via de telefoon en als het meezit via zijn mobiele nummer, maar vervolgens mag de klant geen contact zoeken via Whatsapp. Het is toch raar dat je als leverancier bepaalt op welke wijze de klant contact met je kan zoeken. De klant zou toch moeten bepalen via welk kanaal hij contact met je zoekt. En jij zou dat toch mogelijk moeten maken…”

Wat doe jij zelf op social media?

“Ik zit vooral zakelijk op social media. Ik (be)kijk alles vanuit ITDS. Dus ik volg alles en zit op alle kanalen, maar ventileer niet overal mijn mening. Ik volg hoe het gedrag is en wat ik ervan kan leren en hoe ik het beroepshalve kan inzetten om onze klanten nog beter te bedienen. Ik heb bijvoorbeeld moeite om het professionele gebruik Snapchat te snappen. Ik ga daar wel mee aan de slag. Kijkend naar ITDS moeten wij ook nog hard werken aan onze online presence. Wij willen veel meer gaan bloggen en video gaan inzetten om ons te profileren online. Visual content wordt heel belangrijk. Wij leren ook door te meten. Wij gebruiken daar bijvoorbeeld een tool als Coosto voor. Dat maakt inzichtelijk wat er online allemaal gebeurd. ITDS is aanwezig op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram Zelf zit op ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.”

 

 

Back To Top