skip to Main Content
Vijf Vragen Aan… Arthur Goes (KoKo Kroup)

‘Social media inzetten om opinie te beïnvloeden’

 

Voor de particuliere markt is social media en verzekeringen geen gelukkige combinatie voor korte termijnstrategieën. Verzekeringen zijn niet leuk genoeg en de nieuwswaarde is te beperkt. Binnen de verzekeringsbranche kun je social media wel effectief inzetten om de opinie binnen de branche te beïnvloeden. Aan het woord is Arthur Goes, eigenaar van KoKo Kroup.

 

 

Wat doet KoKo Kroup precies?

“Ik ben in 2010 gestart met KoKo Kroup. Voor grotere intermediaire organisaties ontwikkel ik eigen productlijnen en business concepten met daarbij de systeemcomponenten en hoe je dat vervolgens inregelt in je organisatie. Een tweede activiteit is het begeleiden van ondernemers in de verzekeringsbranche bij bijvoorbeeld het verkoop klaar maken van hun bedrijf en ontwikkelen van samenwerkingsvormen, wat ik noem strategische allianties. Met wie wil je samenwerken, met welke verzekeraar ga je in zee, wie voegt wat toe. Dan heb je het over inkoop en netwerkstrategie voor de langere termijn. Als derde tak van sport helpen wij organisaties om een heldere visie, missie en doelen te definiëren en deze te vertalen naar een direct toepasbare routekaart om de (lange termijn doelstellingen) ook te realiseren. Diagnose, advies en implementatie, want voor ons telt het uiteindelijke resultaat.”

 

Zet jij social media in voor KoKo Kroup en welke kanalen werken dan het beste?

“Arthur en KoKo Kroup is een en dezelfde. De grens tussen privé en zakelijk is flinterdun. Als ‘materiedeskundige’ verkoop je in de eerste plaats jezelf. Ik kom van oudsher uit de marketing en een ‘top of mind’ positie bereiken bij je doelgroep is belangrijk. Ik ben zelf actief op Twitter en LinkedIn. Naast persoonlijke pagina’s zijn er de bedrijfspagina’s van KoKo Kroup op Facebook en LinkedIn en heeft KoKo Kroup haar eigen twitteraccount. Alle social media zet ik in om artikelen en publicaties onder de aandacht te brengen. LinkedIn werkt voor mij het beste omdat dit een B2B zakelijk netwerk is. Voor mij werkt het als een etalage en ik creëer voor mijzelf aandacht. Uiteraard is het wel noodzakelijk daarbij de inhoud niet uit het oog te verliezen en waarde te bieden. In de gemiddelde geneutraliseerde groepsoplossing is niemand geïnteresseerd. Daarnaast beheer ik met de andere initiatiefnemers ook nog een aantal websites, facebook, linkedin en twitteraccounts van nieuwsaggregators zoals Verzekeringsnieuws )met bijna 13.000 volgers op Twitter) en AutoNieuws (met bijna 11.000 volgers op Twitter). Dat levert mij inzage op in waarin mensen geïnteresseerd zijn.”

 

Zou een financieel adviseur volgens jou social media moeten inzetten?

“Naar mijn mening niet voor de particuliere markt. Ik experimenteer zelf ook veel met business concepten waarbinnen social media als marketinginstrument centraal staat. Dat doe ik om fact based data te kunnen toevoegen aan de adviespraktijk. Uit deze experimenten heb ik de conclusie getrokken dat voor de particuliere markt social media en verzekeringen geen gelukkige combinatie is voor korte termijnstrategieën. Verzekeringen zijn niet leuk genoeg en de nieuwswaarde is te beperkt. De nieuwe media hebben geen fundamentele verandering in de marketing communicatiemodellen voor financiële diensten gebracht. Het zijn instrumenten die je goed kan inzetten om mond-tot-mond reclame te bevorderen en reputatiemanagement. Maar helaas geld in beide gevallen dat je vooral geen fouten moet maken in je werk, want die worden eerder gedeeld en gaan dan ook snel viraal. Binnen de branche kan je social media wel effectief inzetten om de opinie te beïnvloeden bij bijvoorbeeld leveranciers zoals verzekeraars. Maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat daarbij helaas de negatieve boodschap veel meer aandacht krijgt dan een positieve boodschap.”

 

“Je kunt misschien wel als een soort belangenbehartiger in een Kassa-achtige formule opkomen voor de belangen van je klant. Je staat naast je klant en vertelt en legt uit wat er niet goed gaat in de relatie tussen klanten en verzekeraars (of andere financiële adviseurs). De focus ligt op praktijkervaringen en de klant.”

 

Financieel adviseurs hebben moeite om jongeren te bereiken. Hoe zouden ze dat volgens jou moeten doen?

“Er zijn relatief steeds minder jongeren. Waarom zou je dan jongeren willen bereiken? Er zijn steeds meer ouderen met én meer geld én meer tijd én meer (social) internet. Voor één van onze experimentele business concepten hebben wij geadverteerd op Facebook. Tot mijn verbazing werd er vooral door 45plussers op de advertentie geklikt. Het zijn vooral deze mensen die nog een social DNA hebben, nieuwsgierig kritisch zijn en verder willen kijken. De jongeren zijn toch vooral met zichzelf bezig en met wat zij hier en nu voor zichzelf uit de maatschappij ‘instant’ kunnen consumeren.”

 

Hoe vind jij dat de verzekeringsbranche het doet op social media?

“Ze steken er niet met kop en schouders bovenuit. Je moet experimenteren om te kunnen innoveren. In Nederland is er eigenlijk maar één partij diein onze sector integraal goed bezig is en dat is SNS Bank. De persoonlijke verkoop, kantoor, telefonie, social media en internet zijn heel goed op elkaar afgestemd. Als klant bepaal je op welke manier je contact wil hebben. Het is integraal en pro-actief. Dat merk je dan wel pas als je al klant bent geworden, meestal omdat het elders misgaat. Zo ben ik privé en zakelijk klant geworden bj SNS Bank omdat ik mij mateloos ging ergeren aan de ING Bank. Dankzij mijn goede ervaringen heb ik vervolgens als penningmeester van een grote VvE ook daar de SNS Bank een rol gegeven. Een integrale oplossing en de klant centraal loont echt!”

 

 

Back To Top