skip to Main Content
Tip #2 – Instagram Grootste Groeier

Instagram heeft in 2019 830.000 meer gebruikers dan in 2018 en is daarmee het snelst groeiende social mediaplatform. Facebook raakte 640.000 gebruikers kwijt ten opzichte van 2018, maar is nog altijd een stabiel bedrijf. Dit blijkt uit het jaarlijkse trendonderzoek van onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy onder 7.012 respondenten.

De volgorde in de top 3 blijft gelijk. Alleen LinkedIn raakt zijn vierde positie kwijt aan Instagram dat nu 4,9 miljoen gebruikers telt in 2019. Het zakelijke netwerk LinkedInzag overigens het aantal gebruikers met 250.000 toenemen tot nu 4,6 miljoen. WhatsApp groeide met 380.000 gebruikers en nadert de 12 miljoen gebruikers. Ook YouTube maakt een forse stap en mag 720.000 gebruikers meer noteren.

(Bron: Newcom, Nationale Social Media Onderzoek 2019)

Het online prikbord Pinterest groeide ook en wel met 520.000 gebruikers en staat nu op een vijfde plek met 3,5 miljoen gebruikers. Twitter moet een verlies van 280.000 gebruikers incasseren, maar blijft nog wel net Snapchat voor dat het aantal gebruikers met 75.000 zag afnemen en op 2,4 miljoen blijft steken.

Dagelijks gebruik

Facebook verliest het ook van Instagram als het gaat om het dagelijks gebruik van het platform. Dat nam af met 720.000 gebruikers. De daling is met name in de leeftijdscategorie onder de 40 jaar. Instagram ziet het dagelijks gebruik met 550.000 juist toenemen. Dat betekent dat 2,7 miljoen Nederlanders dagelijks Instagram gebruiken. Voor Facebook is dat gedaald naar 6,8 miljoen. Nog altijd een respectabel aantal. Het dagelijks gebruik van LinkedIn is ook toegenomen en wel met 98.000. Dat betekent dat nu 611.000 mensen dagelijks op dit zakelijk netwerk te vinden zijn.

Het dagelijks gebruik van Instagram is vooral toegenomen in de leeftijdscategorie 15-19 jaar en 20-39 jaar. Precies die categorieën waar het gebruik van Facebook juist is afgenomen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 240.000 Facebook-gebruikers en 85.000 Twitter-gebruikers hun account hebben opgezegd. De redenen die daarbij het vaakst genoemd werden, waren: ‘Ik vertrouw het social media platform niet’ en ‘Te veel nepnieuws’.

Stabiele positie

Het Facebook concern heeft ondanks het forse verlies in aantal gebruikers van het Facebook-platform, nog altijd een stabiele positie. Dit dankt het concern met name aan het feit dat zowel WhatsApp als Instagram eigendom zijn. Door deze mix aan platformen bedient het concern in Nederland 94% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder.

Vertrouwen gedaald

Het vertrouwen in social media is in 2019 gedaald. Dit geldt onder alle leeftijdsgroepen. De sterkste daling van vertrouwen laat de leeftijdscategorie 15-19 jaar zien. Daar is het vertrouwen met 10% afgenomen.

Back To Top